Joop van Kempen       LinkedIn Joop van Kempen

Opleiding
Afgestudeerd als stedenbouwkundige aan de Technische Universiteit Eindhoven, afdeling Bouwkunde, differentiatie Stedenbouw.

Loopbaan
Als stedenbouwkundige 17 jaar gewerkt bij Buro van Ekert in Bakel en als senior stedenbouwkundig adviseur en ontwerper 7 jaar bij Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht in Eindhoven. In 2014 stedenbouwkundig adviesbureau Van Kempen RO opgestart en als ‘zelfstandig professional’ actief.

Stijl
Vakman, die zorgvuldig te werk gaat en geen half werk wil leveren.
Voor ieder vraagstuk creatief en inventief op zoek naar een oplossing op maat, niets is bij voorbaat onmogelijk. Met ruimte voor de inbreng van derden, samen werken aan de oplossing van een vraagstuk. In harmonie, met het nodige geduld en kalmte, projecten tot een goed einde brengen. In staat om zelfstandig projecten aan te pakken, maar met een goed netwerk om in voorkomende gevallen op terug te vallen.

Expertise
Gevestigd in het buitengebied bij de kleine kern Sint Anthonis. Mede daardoor ‘als vanzelf’ gevoel voor ontwikkelingen in het buitengebied en in kleinere kernen. Verder expertise opgedaan in vele projecten in het buitengebied, zoals de ontwikkeling van een groot aantal ruimte-voor-ruimte locaties en woon-/bedrijfs-/zorg-/recreatiefuncties in vrijkomende agrarische bebouwing (VAB). Zo ook in kleine kernen, in de vorm van de ontwikkeling van woningbouwlocaties en de herontwikkeling van vrijkomende winkel-, kantoor- en bedrijfsgebouwen voor woningbouw.

Beroep
Lid van de BNSP (Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen), de GSRO (Gelderse Studiekring Ruimtelijke Ordening) en ingeschreven in het Architectenregister.