Referenties       LinkedIn Joop van Kempen

Ervaring
Ruimtelijke Ontwikkeling: stedenbouwkundige visies, verkavelingsplannen, beeldkwaliteitplannen, ruimtelijke onderbouwingen, wijzigingsplannen en postzegelbestemmingsplannen voor een groot scala aan nieuwe ontwikkelingen op uiteenlopende locaties. Voorbeelden: zie pagina Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ruimtelijke Ordening: bestemmingsplannen voor bestaande kernen, woon- en/of werkgebieden en buitengebieden, binnen diverse gemeenten. Voorbeelden: zie pagina Ruimtelijke Ordening.

Inhuur/flexibele schil:

  • QP Project Consultancy: opstellen ruimtelijke onderbouwingen voor woningbouw op herstructureringslocaties in Venlo en bestemmingsplannen voor vestiging van biovergister en energiefabriek (slibvergister en zonnepark).
  • Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht: actualiseren bestemmingsplannen voor buitengebied en woongebied
  • Reland locatieontwikkeling: maken ruimtelijke onderbouwingen en bestemmingsplannen voor VAB-locaties.
  • Gemeente Maasdriel: begeleiden opstellen nieuw bestemmingsplan Buitengebied en actualiseren VAB-beleidskader en Plussen-beleidskader.

Klantbeoordelingen
Met betrekking tot het te bereiken doel is alles perfect verlopen. De samenwerking was perfect, korte lijnen, direct handelen daar waar gevraagd was.

Alle tot nu toe voor ons opgestelde plannen hebben geleid tot het gewenste doel.

Je hebt heel goed de verwachtingen van mij in een product omgezet. Het samenspel met mijn adviseur vond ik heel goed.

Goed: flexibel schakelen op planning en benodigde inhoudelijke (deel)producten. Goed: op gevraagde momenten meedenken in te maken stappen.

Al met al zijn wij erg tevreden over je deskundigheid en advies.

Laat ik zo zeggen, als ik de volgende keer weer zoiets heb, dan trek ik bij jou aan de bel.