Referentie 4 Ruimtelijke Ontwikkeling


Plan:
Plattelandswoning Breid 9a.

Locatie:
Maashees, gemeente Boxmeer

Casus:
Aanwijzing van een voormalige tweede bedrijfswoning bij een agrarisch verwant bedrijf tot plattelandswoning.Planopzet:
Toepassing Wet plattelandswoningen op een tweede bedrijfswoning binnen de bestemming Bedrijf. Daarbij is gebruik gemaakt van het gegeven dat de wet toepasbaar is op een landbouwinrichting (niet persé binnen de bestemming Agrarisch). Dit betreft een inrichting waar uitsluitend of in hoofdzaak agrarische activiteiten, onder meer zijnde het telen of kweken van landbouwgewassen, plaats vinden. Daarvan was in dit geval sprake, doordat het ter plaatse gevestigde cultuurtechnisch bedrijf hier ook een boomkwekerij had.
Planvorming:
Ruimtelijke onderbouwing
Omgevingsvergunning voor afwijking van de bestemmingsregeling