Referentie 1 Ruimtelijke Ontwikkeling


Plan:
Woning Grotestraat 1a

Locatie:
Oploo, gemeente Sint Anthonis

Casus:
Hergebruik / herbestemming van een voormalig agrarisch bedrijf (VAB) in het buitengebied tot burgerwoning.
Met behoud van de aanwezige bedrijfsgebouwen, te gebruiken voor opslag en/of een aan huis gebonden beroep of bedrijf. Met een verbeterde landschappelijke inpassing.



Planopzet:
Woning met aangebouwde garage en twee grotere vrijstaande bijgebouwen. Aan noordzijde versterking houtsingel langs Sambeekse Uitwatering, tevens landschappelijke inpassing grootste bijgebouw. Aan zuidzijde toevoeging twee houtsingels voor landschappelijke inpassing woning en kleinste bijgebouw. Doorzichten oostelijke richting over achterliggend open buitengebied.

Planvorming:
Verkavelingsplan
Beplantingsplan
Ruimtelijke onderbouwing

Meer herbestemming:
Mullemsedijk 3 Stevensbeek: woning
Beelenweg 16-18 Wilbertoord: woningsplitsing
Peelkensweg 3/3a Venhorst: recreatiewoningen
Eindsestraat 3 Nederasselt: woonzorgboerderij
Graafsedijk 7 Beugen: woning
Venesteinlaan 3 Velp: woning
Heistraat 2 Velp: opslag
Vrijstraat 25 Ledeacker: woning
Ossendijk 11 Merselo: woning
Van Gemertweg 20 Wilbertoord: woning
Croylaan 6a Aarle-Rixtel: woonzorgboerderij
Walsert 5 Rijkevoort-De Walsert: woning